Diari digital del Vallès Oriental i Occidental

Temps ara
Weather Icon
( - )

Les analítiques realitzades a la xarxa pública d’abastament d’aigua potable a La Torreta descarten la presència de fibres d’amiant

29 Maig 2019Redacció: Redaccio

L’Agència de Salut Pública i SOREA van emetre el passat mes d’abril dos informes que avalen
que la xarxa municipal d’abastament d’aigua compleix amb els requisits de seguretat i
salubritat que estableix la normativa estatal i europea vigent.
SOREA, empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable, ha posat en coneixement
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès els resultats de les dues analítiques d’aigua que el laboratori
Abestos Testing Laboratories va dur a terme el passat 7 de maig a la Torreta per detectar la
possible presència de fibres d’amiant a la xarxa d’abastament d’aigua potable. En aquest
sentit, els informes entregats al consistori han donat com a resultat la inexistència d’aquest tipus
de partícules. Les analítiques s’han realitzat a partir de dues mostres aconseguides en dos punts
diferents de la xarxa d’abastament d’aigua.
Aquests resultats, a més, se sumen als dos informes que l’Agència de Salut Pública del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i SOREA varen entregar el passat mes d’abril a
l’Ajuntament -a petició del consistori en resposta a les queixes i suggeriments manifestats per
diversos veïns i veïnes de la Torreta- i que avalen que les canonades de fibrociment de la xarxa
pública d’abastament d’aigua de consum humà desplegades en diferents punts del municipi i
dels tres nuclis no representen cap risc de salut ni de seguretat per a la població.
En aquest sentit, l’Agència de Salut Pública també recordava en el seu informe que d’acord amb
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) no hi ha dades que corroborin que la ingestió d’amiant a
través de l’aigua pugui ser perillosa per a la salut; i és per això que no s’ha establert cap valor de
referència per a aquesta substància en l’aigua de consum humà.
Al mateix temps, l’actual sistema de canonades de fibrociment desplegat a la vila compleix amb el
Reial decret 1406/1989 (modificat l’any 2001); que si bé prohibeix des del 14 de juny de l’any 2002
la “comercialització i l’ús a l’Estat espanyol de les fibres d’amiant i dels productes que contenen
aquestes fibres afegides intencionadament”, també permet l’ús d’articles que continguin aquestes
fibres instal·lats o en servei abans de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, fins a l’eliminació dels
materials o el final de la seva vida útil. Mentrestant, la xarxa pública d’abastament d’aigua al
municipi també queda avalada pel Reglament europeu REACH de 2016, que permet l’ús dels
articles que continguin fibres d’amiant instal·lats o en servei abans de l’1 de gener de 2005.
D’altra banda, tal com especifica l’OMS, el problema principal relacionat amb les canonades de
fibrociment és per a les persones que treballen a l’exterior de les canonades a causa del risc
d’inhalació de pols d’asbest; en cap cas, però, per als consumidors. Per tot plegat, els treballs que es

duen a terme al municipi que suposen la manipulació d’amiant es duen a terme a través d’empreses
especialitzades inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Finalment, l’informe emès per SOREA també referma les directrius de l’Organització Mundial de la
Salut sobre aquesta qüestió i detalla que l’actual normativa de qualitat d’aigua “no exigeix el control
de fibres d’amiant ni estableix cap valor límit per a la presència d’aquestes fibres”. A més, avança
que la nova Directiva de Control de l’Aigua de la Unió Europea tampoc incorporarà en el seu text el
control d’aquest paràmetre.

PuntVallès: Diari Digital Comarcal del Vallès - Notícies d'última hora del Vallès Oriental i Occidental


Notícies anteriors


Comença el visionament dels vídeos que el tribunal no ha deixat exhibir mentre s'interrogaven testimonis

28 Maig

Especial Judici

Més info
L’Ajuntament de Mollet del Valles segueix apostant per l’emprenedoria a les escoles amb la participació, aquest curs, de més de 400 alumnes

29 Maig

Actualitat

Més info
Les Cases de la Música s’adhereixen al protocol contra les agressions i les discriminacions als espais d’oci nocturn

29 Maig

Cultura

Més info
Alfredo Vega (PSC): 'Nosaltres no hem promès cap alcaldia ni hem jugat a fer coalicions estranyes'

29 Maig

Política

Més info

Rep les notícies d'última hora

Empreses i comerços del Vallès